Mail Bel
Stars Beautylounge
Disclaimer

Spray Tan Den Bosch streeft er naar dat de informatie op deze website actueel en correct is. Toch is het mogelijk dat de website onjuistheden, verouderde informatie of schrijffouten bevat.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie op deze website.

Alle informatie op deze website wordt aangeboden ‘zoals het is’ zonder enige garanties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot stilzwijgende garanties over verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of het niet aantasten van het intellectuele eigendom van derden.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe, incidentele of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of bezoek van, of het tijdelijk onbereikbaar zijn van deze website of delen ervan.

Spray Tan Den Bosch behoudt zich het recht voor ten alle tijde en zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen en/of wijzigingen, zowel in de website als in deze disclaimer, aan te brengen.

De aangeboden informatie is copyright van Spray Tan Den Bosch of van haar partners. Kopiƫren en of gebruik van informatie van onze website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming.

Alle genoemde handelsmerken en geregistreerde merknamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Op deze site vermelde functionaliteiten en performance indicatoren zijn mede afhankelijk van inrichting, infrastructuur, etc. en kunnen in specifieke situaties dus afwijken.

Op bovengenoemde en alle eventueel niet genoemde zaken, is Nederlands recht van toepassing.

Mail Bel